Header image
REZERVÁCIA UBYTOVANIA
Krok 1/2

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely rezervácie:

Vyplnením rezervačného formulára vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (meno a priezvisko, telefón, e-mail) a v súlade s normami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) spoločnosti FERROROBOT s.r.o., so sídlom Železiarenská 49, 040 15  Košice, prevádzka Železiarenská 49, 040 15  Košice, IČO: 31691510, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd.: Sro, na účely rezervácie ubytovania. Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam na dobu pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , a v súlade s normami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a to je, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.