Header image
REZERVÁCIA UBYTOVANIA
Krok 1/2

Sociálna implementácia

ITMS 27110230368

 

Spoločnosť FERROROBOT s.r.o. v spolupráci s Európskym sociálnym fondom (ESF) spustila dňom 1.júna 2010

realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie zamestnanosti v Hoteli Ferum“ .Realizácia projektu prebehla v období jún 2010-máj 2012 v Košiciach-Šaci, Košický kraj.Spoločnosť sa zapojila do výzvy vyhlásenej Sociálnou implementačnou agentúrou dňa 15.6.2009.

Predložený projekt bol schválený a spoločnosť nenávratný finančný príspevok vo výške 139 610,77€.

V rámci projektu sú novovytvorené  2 pracovné miesta a boli realizované aktivity zamerané na vzdelávanie zamestancov spoločnosti FERROROBOT s.r.o. hotela Ferum. V období 23 mesiacov boli realizované aktivity: Anglický jazyk,IT vzdelávanie, Manažérske vzdelávanie, Firemná komunikácia, Odmeňovanie a benefity zamestnancov, problém Solving, Stres manažment, Právne minimum, Vzdelávanie v oblasti práva, Vzdelávanie v oblasti účtovníctva, Event manažment, Technika obsluhy a vystupovania, Nová technológie v gastronómii, Prozákaznícka orientácia, čašnícka akadémia, Barmánsky kurz, Kurz stolovania, Kurz profesionálny šefkuchár,Kurz dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny,Vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov,Výsledky projektu sú po jeho ukončení merateľné počtom vyškolených osôb v jednotlivých oblastiach a  miesta.

 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.